BERITA HARIAN Sabtu 5 Nov 2022

MEMAHAMI PERJANJIAN JUAL BELI HARTANAH Dato’ Nazri Mustafa, Managing Partner of NAILAW mengupas sedikit tentang Perjanjian Jual Beli bersyarat. Apabila syarat-syarat yang dinyatakan itu dipatuhi, barulah perjanjian jual beli itu mula berkuatkuasa, dan disempurnakan dalam waktu yang dinyatakan. Antara syarat2 common yang biasa dijumpai ialah : 1. Mendapatkan kebenaran pindahmilik; 2. Kebenaran dari pihal ketiga…

SURAT KUASA WAKIL

1. Surat kuasa wakil adalah satu dokumen yang sangat “powerful” terutamanta wakil kuasa yang dilantik. 2. Ia agak common dalam urusan melibatkan hartanah. 3. Ia sebenarnya untuk memudahkan beberapa urusan hartanah. Contohnya pemilik berdaftar hartanah yang uzur melantik anaknya sebagai wakil untuk apa apa urusan berkait hartanahnya. 4. Ia popular di kalangan pemaju2 yang joint…

REMOVAL OF CAVEAT

1. Ada hartanah (yang ada geran) yang hendak kita beli, terdapat kaveat. 2. Ada pihak lain masukkan kaveat. 3. Ada pelbagai sebab orang masukkan kaveat. 4. Kaveat berperanan memberitahu kepada “dunia” bahawa si pengkaveat ada kepentingan atas hartanah itu, yang boleh didaftarkan. Contoh macam nak daftarkan pindahmilik atau gadaian. Atau mungkin juga ada perintah harta…

SUB SALE MATTERS

1. Dalam pembelian subsale melalui ejen, bakal pembeli akan diminta untuk tandatangan surat tawaran pembelian. 2. Dalam surat tawaran pembelian, bakal pembeli membuat tawaran kepada penjual, untuk membeli hartanah berkenaan. 3. Ejen mewakili Penjual. Komisen di bayar oleh Penjual. Namum Ada kes kes rare yang komisen di bayar oleh Pembeli. Umumnya, ejen adalah ejen Penjual….

KENAPA JUALBELI ANDA JADI LEWAT BERBANDING JIRAN ANDA YANG MENJUAL RUMAH?

1. Kami sering diajukan SOALAN seperti di atas. 2. Antara “sebab ” utamanya ialah apabila suratan hakmilik biasa atau strata telah dikeluarkan semasa proses JUALBELI berlaku di antara Penjual dan Pembeli, tetapi belum dimasukkan nama Penjual sebagai pemilik berdaftar. 3. Apabila suratan hakmilik dikeluarkan semasa anda menjual, isu berikut akan timbul: ~ Pemaju tidak setuju…

10 LANGKAH PROSES JUALBELI APARTMENT

Proses pembelian dan penjualan rumah mengambil masa untuk diselesaikan. Berikut ialah langkah-langkah yang akan berlaku dalam proses jual beli rumah. Contoh yang diberikan ialah penjualan sebuah unit apartment yang sudah memiliki suratan hakmlik strata. Terdapat sekatan kepentingan ke atas unit tersebut di mana ia tidak boleh dijual, dicagar atau digadai tanpa kebenaran pihak berkuasa negeri….

TEMPOH PEMINDAHAN HARTANAH

1. Tempoh ini bergantung pada kekompleksan kes dan hak milik hartanah anda. 2. Berikut adalah anggaran tempoh masa untuk rujukan anda: 2.1 Hartanah pegangan kekal dengan geran individu atau strata – dalam 90 hari bekerja. 2.2 Hartanah pegangan pajak dengan geran individu atau strata – 1 hingga 3 bulan untuk peguam mendapatkan keizinan Pihak Berkuasa…