BERITA HARIAN Sabtu 5 Nov 2022

MEMAHAMI PERJANJIAN JUAL BELI HARTANAH

Dato’ Nazri Mustafa, Managing Partner of NAILAW mengupas sedikit tentang Perjanjian Jual Beli bersyarat.

Apabila syarat-syarat yang dinyatakan itu dipatuhi, barulah perjanjian jual beli itu mula berkuatkuasa, dan disempurnakan dalam waktu yang dinyatakan. Antara syarat2 common yang biasa dijumpai ialah :

1. Mendapatkan kebenaran pindahmilik;

2. Kebenaran dari pihal ketiga @ suatu perbadanan seperti PR1MA;

3. Pindahmilik 2 kali (double transfer);

4. Kebenaran penjualan rumah kos rendah;

5. Kebenaran menjual oleh waris si mati yang memiliki hartanah.

Semoga bermanfaat.

Terima kasih Berita Harian

#nailaw #naitizen

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *